{ "slides": [ { "image": "/-/media/images/werkenbijasr/hoofdpagina/headerbanners-november-2021/diversiteit-en-inclusie/werken-bij-asr-vacatures-in-utrecht-diversiteit-en-inclusie.jpg?mw=1440&hash=328F4AF61A6890DEAEF51E287463FBC5" ,"mobileImage": "/-/media/images/werkenbijasr/hoofdpagina/headerbanners-november-2021/diversiteit-en-inclusie/nieuw-mobiel/werken1.jpg?mw=900&hash=9DEBE7A6E07805BF602872988D5924A1" }, { "image": "/-/media/images/werkenbijasr/hoofdpagina/headerbanners-november-2021/over-asr/werken-bij-asr-vacatures-in-utrecht-over-asr-2.jpg?mw=1440&hash=44AAFDDEA9C7188D48EB44F4940EED64" ,"mobileImage": "/-/media/images/werkenbijasr/hoofdpagina/headerbanners-november-2021/over-asr/nieuw-mobiel/werken-bij-asr-vacatures-in-utrecht-over-asr-mobiel-2.jpg?mw=900&hash=937E49852D0E89B207E9C9CD2BAAE7A3" }, { "image": "/-/media/images/werkenbijasr/hoofdpagina/headerbanners-november-2021/data-en-analytics/werken-bij-asr-vacatures-in-utrecht-data-analytics-3.jpg?mw=1440&hash=2691D2C3C4BCF4885FB0492E656E9F4D" ,"mobileImage": "/-/media/images/werkenbijasr/hoofdpagina/headerbanners-november-2021/data-en-analytics/nieuw-mobiel/werken-bij-asr-vacatures-in-utrecht-data-analytics-mobiel-3.jpg?mw=900&hash=A5D9B88C731BD6A8B30CD56E4425679B" } ] }

Diversiteit en inclusie

Bij a.s.r. geloven we dat verschillen ons sterker en beter maken en staan we voor gelijke kansen voor iedereen. We streven naar een inclusieve cultuur, waarin verschillen worden erkend, gewaardeerd én benut. Het is belangrijk dat medewerkers vakbekwaam zijn, maar ook van elkaar verschillen en er de ruimte wordt gecreëerd deze verschillen tot uiting te brengen. Verschillende perspectieven, achtergronden, kennis en ervaringen dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van a.s.r. en worden positief benut en ingezet bij innovatieve, duurzame oplossingen voor onze klanten.

Verschillen omarmen

Wij willen niemand buiten sluiten en iedereen gelijkwaardig behandelen. Bij a.s.r. krijgen alle medewerkers de ruimte om hun unieke talenten in te zetten om onze doelstellingen te realiseren. Juist door ons bewust te zijn van diversiteit in gender, leeftijd, geloofsovertuiging, fysieke en mentale mogelijkheden, achtergrond en geaardheid.

Wat wij zeggen, nastreven en doen
 • we praten met elkaar in plaats van over elkaar
 • we erkennen en horen elkaar, door goed te luisteren
 • we staan open voor zichtbare en onzichtbare diversiteit
 • de verschillende perspectieven nemen we ‘automatisch’ mee bij het nemen van besluiten
 • we zijn ons bewust van onze onbewuste vooroordelen
 • we beschikken over de wendbaarheid om ons continu te blijven ontwikkelen
 • we durven te vragen om elkaar te begrijpen
 • we staan voor gelijke kansen op promotie en ontwikkeling
 • we faciliteren en stimuleren leren over diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie
 • we willen ervaren en leren van elkaar
 • we geven invulling aan ons verhaal door (persoonlijk) leiderschap
 • we evalueren en versterken onze inclusieve in- en externe communicatie continu
 • we werken met klantpanels die een diverse samenstelling kennen

In het beleid diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie lees je meer over onze visie en overtuiging, onze doelstellingen en de manier waarop we dit onderwerp borgen in onze organisatie.

Gelijke kansen

Om iedereen gelijke kansen te bieden gaan we zo objectief mogelijk te werk in onze werving, selectie, interne doorstroom en promotie. Zo maken we gebruik van een assessment dat selectie objectiveerbaar maakt en geschikt is voor een grote diversiteit aan kandidaten en zetten we voor hogere functies sollicitatiecommissies in met een zo divers mogelijke samenstelling van collega’s uit verschillende bedrijfsonderdelen. Als je bij ons solliciteert vinden we het prima als jij in jouw cv geen geboortedatum, geslacht en geboorteplaats opneemt en bij steeds meer vacatures bieden we zelfs de mogelijkheid om geheel anoniem te solliciteren. 

Om te monitoren of het beleid voor gendergelijkheid ook in de praktijk goed uitpakt, voert a.s.r. onder andere jaarlijks een Gender Pay Gap analyse uit. Hieruit blijkt dat mannen en vrouwen bij a.s.r. gelijk worden beloond bij gelijk werk.

We hanteren de volgende uitgangspunten bij werving, selectie, doorstroom en promotie:

 • bij ons heeft iedereen met dezelfde skills, dezelfde kansen op een functie bij a.s.r.
 • wij discrimineren niet en laten ons bij werving en selectie leiden door relevante en objectieve criteria
 • wij waarderen verschillen
 • we streven naar een personeelsbestand dat qua diversiteit een afspiegeling is van de maatschappij
 • we geven extra kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Afstand tot de arbeidsmarkt

Via onze ‘participatiedesk’ geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans werknemersvaardigheden te ontwikkelen en werkervaring op te doen.

Meer lezen over a.s.r.?