Home Over a.s.r. Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie

Bij a.s.r. geloven we dat verschillen ons samen sterker en beter maken en staan we voor gelijke carrièrekansen voor iedereen. We streven naar een inclusieve cultuur, waarin verschillen worden herkend, gewaardeerd en benut. En we sluiten niemand buiten. Iedereen die zijn talenten wil inzetten om onze doelstellingen te realiseren krijgt de ruimte om dat te doen, ongeacht gender, leeftijd, afkomst of geaardheid.

Verschillen omarmen

Voor het succes van ons bedrijf is het belangrijk dat medewerkers vakbekwaam zijn, maar ook van elkaar verschillen en de ruimte hebben om deze verschillen tot uiting te brengen. Daarom streven we naar een evenwichtige samenstelling van ons personeelsbestand, op basis van leeftijd, geslacht, culturele of sociale afkomst, competenties, opvattingen en werkstijlen.

Op veel vlakken gaat dat al goed. Zo was 48% van de nieuwe collega's in 2019 en 2020 vrouw, net als 67% van de leden van de Raad van Bestuur en 40% van de Raad van Commissarissen. Mede daardoor staat a.s.r. in het onderzoek van Equileap naar gendergelijkheid onder Euronext-genoteerde bedrijven op nummer 2 en zijn we koploper in de Female Board Index. Ook werkten er in 2019 42 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij a.s.r.

Maar we zijn nog niet waar we willen zijn. Daarom werken we nog iedere dag verder aan diversiteit en inclusie. Op dit moment zijn we bezig met een inventarisatie van de culturele diversiteit van ons personeelsbestand en ontwikkelen we verschillende initiatieven om dialoog en bewustwording over diversiteit en inclusie op de werkvloer te stimuleren.

Gelijke kansen

Om iedereen gelijke kansen te bieden gaan we zo objectief mogelijk te werk in onze werving, selectie, interne doorstroom en promotie. Zo maken we gebruik van een assessment dat selectie objectiveerbaar maakt en geschikt is voor een grote diversiteit aan kandidaten en zetten we voor hogere functies sollicitatiecommissies in met een zo divers mogelijke samenstelling van collega’s uit verschillende bedrijfsonderdelen. En we vinden het prima als jij in jouw cv geen geboortedatum en geboorteplaats opneemt. 

We hanteren de volgende uitgangspunten bij werving, selectie, doorstroom en promotie:

  • Bij ons heeft iedereen met dezelfde skills, dezelfde kansen op een functie bij a.s.r.
  • Wij discrimineren niet en laten ons bij werving en selectie leiden door relevante en objectieve criteria
  • Wij waarderen verschillen
  • We streven naar een personeelsbestand dat qua diversiteit een afspiegeling is van de maatschappij
  • We geven extra kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Afstand tot de arbeidsmarkt

Via onze ‘participatiedesk’ geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans werknemersvaardigheden te ontwikkelen en werkervaring op te doen.

Meer lezen over a.s.r.?