Home Blog Equal Pay Day geen loonkloof maar gendergelijkheid bij asr

Equal Pay Day: geen loonkloof, maar gendergelijkheid bij a.s.r.

Het is Equal Pay Day, de dag waarop vrouwen vanaf vandaag tot en met de jaarwisseling symbolisch voor niets werken. Want ook in Nederland krijgen vrouwen nog steeds gemiddeld minder betaald dan mannen. Bij a.s.r. vinden we inclusie en gendergelijkheid heel belangrijk. Bij a.s.r. is geen sprake van een loonkloof tussen mannen en vrouwen.

Gendergelijkheid is een belangrijk onderwerp binnen het beleid Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie (DGI) bij a.s.r. Om te monitoren of het beleid ook in de praktijk goed uitpakt, voert a.s.r. onder andere jaarlijks een Gender Pay Gap analyse uit. Hieruit blijkt dat mannen en vrouwen bij a.s.r. gelijk worden beloond bij gelijk werk. Daarmee is de loonkloof bij a.s.r. 0%. Meer over het laatste onderzoek naar gelijke betaling lees je hier.

Genderdiversiteit in alle lagen

De ambitie van a.s.r. gaat verder dan gelijke beloning van mannen en vrouwen. Zo streeft a.s.r. ook naar een meer evenredige verdeling van mannen en vrouwen in managementfuncties en specialistische functies. Enerzijds moet deze verbetering van diversiteit komen uit de interne doorgroei van vrouwen bij a.s.r., anderzijds uit de instroom van meer vrouwen die bij a.s.r. komen werken.

Voorbeelden om genderdiversiteit bij a.s.r. te bevorderen zijn:

  • In de sollicitatieprocedures zorgen we voor een diverse samenstelling van de gesprekspartners.
  • Leidinggevenden volgen verplicht trainingen waarin zij leren hoe ze onbewuste vooroordelen kunnen herkennen en welke technieken er zijn om deze uit te sluiten.
  • Voor bepaalde functies kun je bij a.s.r. volledig anoniem solliciteren. Hierbij worden geen persoonsgegevens gedeeld of uitgewisseld tot aan het sollicitatiegesprek.
  • We werken samen met diverse organisaties, zoals Talent naar de Top, Women In Financial Services (WIFS), InTouch Female Leadership, Feminer en het Agora Network om de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt verder te verbeteren
  • We doen aan kwantitatieve monitoring van de feitelijke gendergelijkheid bij a.s.r. en we voeren kwalitatief onderzoek uit naar de ervaren kansengelijkheid onder medewerkers.
  • Flexibel én tijd- en plaatsonafhankelijk werken is bij a.s.r. al jaren een groot goed: dit stelt vrouwen en mannen beter in staat om gezin en carrière te combineren.
  • Wij zoeken proactief naar nog onbekend talent (vrouwen én mannen) in de organisatie om de opvolging van hoger en senior management te borgen. Dit omdat uit onderzoek blijkt dat vrouwen soms minder overtuigd zijn van hun eigen potentieel en minder geneigd om hun ambities uit te spreken.
  • Om vrouwen te ontwikkelen op deze vaardigheden, kunnen zij bovendien gebruik maken van specifieke opleidingen op dit gebied.

Op de goede weg

Jolanda Sappelli, directeur HR: ‘Er is bij a.s.r. geen loonkloof tussen vrouwen en mannen. En het gaat goed met vrouwen in de top. In onze Raad van Commissarissen is 43% vrouw, in onze Raad van Bestuur is 33% vrouw en in onze Management Board is 50% vrouw. Maar we zijn nog niet waar we willen zijn op het gebied van genderdiversiteit in alle lagen van de organisatie. Wel zien we in de vooruitgang die a.s.r. de afgelopen jaren heeft behaald dat onze maatregelen effectief zijn en we op de goede weg zitten. Zo zien we bijvoorbeeld dat het aandeel vrouwen in de pijplijn voor hoger management, de afgelopen jaren gestaag toeneemt. We blijven deze ontwikkelingen continu monitoren en treffen aanvullende maatregelen als dat nodig is.'