Annemijn Tasche
UX Researcher

‘Er is hier ruimte voor je eigen dromen en wensen’

Annemijn Tasche begon 1,5 jaar geleden als UX Researcher bij a.s.r. ‘Ik zorg ervoor dat de stem van onze klanten gehoord wordt. Niet alleen op product- of serviceniveau, maar ook in de digitale weg die een klant aflegt richting a.s.r. en binnen de website. Bij a.s.r. wordt het belang van de klant steeds groter; de klant staat hier echt op nummer één. Ik zie het als mijn persoonlijke missie om me daar voor in te blijven zetten.’

Stem van de gebruiker

‘Als UX Researcher is het mijn verantwoordelijkheid om de stem van de gebruiker te laten horen bij allerlei digitaliseringstrajecten. Simpel gezegd ben ik een onderzoeker op het gebied van user experience op digitaal gebied. Wij onderzoeken de behoeftes en het online gedrag van onze (potentiële) klanten. Aan de ene kant zijn we betrokken aan het begin van een proces, voordat er een oplossing wordt neergezet. We doen onderzoek naar de behoeftes en kijken vanuit daar welke oplossing er bij past. Aan de andere kant kijken we naar bestaande processen, en onderzoeken wij hoe we die kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld als een klant zich oriënteert op het gebied van verzekeringen. Ik observeer klanten of ga met ze in gesprek over hun behoeften en online gedrag. Met deze informatie en inzichten kunnen de UX Designers een verbeterslag maken.’

Digitale weg verbeteren

‘Met mijn collega’s van de afdeling Klantbeleving & Digitaal stellen we alles in het werk om de digitale weg voor onze klanten te verbeteren. De andere UX Researchers en ik werken nauw samen met de Designers. Met de inzichten uit onze onderzoeken, gaan onze collega’s aan de slag. Stel dat we het proces van een zorgverzekering kiezen, willen optimaliseren, dan gaan we hiermee aan de slag in een multidisciplinair projectteam. De webanalist merkt bijvoorbeeld op dat veel mensen afhaken tijdens het proces. In mijn rol als UX Researcher onderzoek ik hoe gebruikers bepaalde onderdelen van de site ervaren. Dat doe ik met diepte-interviews, observaties of usability testing. Wij stellen precies de juiste vragen om te achterhalen waarom mensen iets wel of juist niet doen. Dat klantcontact is heel erg leuk, want je hoort letterlijk wat iemand ervaart of voor zich ziet en dat is heel leerzaam. Daarna maak ik een rapportage met verbeterpunten. Samen met de UX Designer overleggen we hoe we de flow kunnen verbeteren op basis van de input van de klant. De UX Designer maakt de vertaalslag naar oplossingsrichtingen. En de webanalist analyseert tenslotte of het proces ook écht geoptimaliseerd is. Zo doen we dat voor heel veel verschillende trajecten.’

Gerelateerde vacatures
Van bedrijfskunde naar de wereld van UX

‘Tijdens mijn afstudeerstage van de studie bedrijfskunde kwam ik in aanraking met het UX-vak. Een van mijn collega’s was UX Researcher en ik mocht een deel van mijn stage met haar meelopen. Dat vond ik zo leuk, dat ik na mijn studie solliciteerde op vacatures binnen dit vakgebied. Ik startte als junior bij een digital agency en deed heel veel werkervaring op, ook in het buitenland. Werken bij een agency is superafwisselend omdat je steeds voor andere klanten werkt. Maar het leuke aan mijn vak vind ik juist dat je de doelgroep goed leert kennen. Daarom wilde ik juist aan de andere kant zitten en vanuit een bedrijf kijken naar de behoefte van de doelgroep, en op basis daarvan verbeteringen doorvoeren. Dan kun je echt ergens aan bouwen. Een oud-collega van mij werkte bij a.s.r. en ik hoorde altijd veel positieve verhalen van hem. Toen er een vacature openstond, solliciteerde ik. De vacature was al vervuld, maar ik kreeg wel een uitnodiging voor een gesprek. Een paar maanden later kwam er weer een vacature vrij. We hadden zo’n leuke klik tijdens ons gesprek dat we elkaar gelijk weer vonden.’

Ruimte voor je eigen dromen en wensen

‘In gesprekken met managers en collega’s gaat het eerst over hoe het met mij gaat, daarna komt het werk pas aan bod. De mens staat dus altijd voorop. En er is altijd ruimte voor je eigen dromen en wensen. Ik ben bijvoorbeeld bezig met mijn master psychologie. Dat ondersteunt a.s.r. en moedigt ze aan, want de kennis die ik opdoe tijdens mijn master pas ik weer toe in mijn werk. Verder vind ik het tijd- en plaatsonafhankelijk werken heel prettig. We werken op basis van vertrouwen, en dat motiveert je om meer te doen dan alleen je takenpakket. Ik vind het ook heel goed dat er ruimte is om vrijwilligerswerk te doen. Via de a.s.r. foundation kun je je inschrijven voor een vrijwilligersactiviteit onder werktijd. Zo hielp ik bijvoorbeeld een keer een creatieve stichting nadat zij last hadden van waterschade. Ik vind het heel mooi dat de mensgerichtheid van a.s.r. zich niet beperkt tot onze eigen mensen, maar dat we ons ook bekommeren om de wereld om ons heen.’

We werken op basis van vertrouwen, en dat motiveert je om meer te doen dan alleen je takenpakket

Annemijn Tasche, UX Researcher

Duurzaam op alle vlakken

‘We moeten de wereld zo fijn mogelijk achterlaten voor volgende generaties. a.s.r. is écht duurzaam, dat voel en merk je aan alles. In de kantine gooien we zo min mogelijk voedsel weg. We werken in een heel duurzaam gebouw. En voor klanten zijn er duurzame hypotheken en mogelijkheden om duurzaam te beleggen. Er is ook veel aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Duurzaamheid is belangrijk in ieder onderdeel van mijn leven. Als je dan kan werken voor een organisatie die duurzaamheid ook belangrijk vindt, voelt dat echt als een voorrecht.’


Verhalen van andere collega's