Home Blog Vrouwen en mannen krijgen bij asr gelijke beloning bij gelijk werk

Vrouwen en mannen krijgen bij a.s.r. gelijke beloning bij gelijk werk

Bij a.s.r. is geen sprake van een loonkloof tussen mannen en vrouwen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Gender Pay Gap analyse, die a.s.r. jaarlijks uitvoert om te monitoren of ons beleid op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie in de praktijk goed uitpakt.

Bij a.s.r. geloven we dat verschillen ons sterker en beter maken en staan we voor gelijke carrièrekansen voor iedereen. Gelijke beloningen voor gelijkwaardig werk hoort daar ook bij. Uit de jaarlijkse Gender Pay Gap analyse blijkt dat de Gender Pay Gap bij a.s.r. 0% is, en mannen en vrouwen bij a.s.r. dus gelijk worden beloond bij gelijk werk. Volgens het nationaal salarisonderzoek 2021 van Intermediair en Nyenrode Business Universiteit is de (gecorrigeerde) loonkloof bij Nederlandse bedrijven nog 5% is, in het nadeel van vrouwen.

Verder dan gelijke beloning

De ambitie van a.s.r. gaat verder dan gelijke beloning van mannen en vrouwen. Zo streven we ook naar een meer evenredige verdeling van mannen en vrouwen in managementfuncties en specialistische functies, door interne doorstroom van vrouwen te stimuleren en de instroom van vrouwen bij a.s.r. te bevorderen. Bijvoorbeeld met pilots voor intern solliciteren en een diverse samenstelling van de gesprekspartners in sollicitatiegesprekken, maar ook een verplichte training ‘inconscious implicit bias’ voor alle leidinggevenden. Ook werkt a.s.r. samen met diverse organisaties om de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt verder te verbeteren, zoals Talent naar de Top, Women in Financial Services (WIFS), InTouch Female Leadership en het Agora Network.

Vooruitgang

Op meerdere punten is vooruitgang geboekt: het afgelopen jaar begonnen er net zoveel mannen als vrouwen bij a.s.r. in een nieuwe functie. Ook groeit het aandeel vrouwen die het potentieel hebben laten zien om door te groeien naar managementfuncties.

Jolanda Sappelli (Directeur HR): ‘Het onderzoek toont aan dat er bij a.s.r. geen loonkloof is tussen vrouwen en mannen. Maar we zijn nog niet waar we willen zijn op het gebied van genderdiversiteit in alle lagen van de organisatie. Wel toont de vooruitgang die a.s.r. de afgelopen jaren in dit opzicht heeft laten zien aan dat onze maatregelen effectief zijn en dat we op de goede weg zitten. We zullen deze ontwikkelingen continu blijven monitoren en aanvullende maatregelen treffen als dat nodig is.’

Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie bij a.s.r

Bij a.s.r. streven we naar een inclusieve cultuur, waarin verschillen worden herkend, gewaardeerd en benut. En we sluiten niemand buiten. Iedereen die zijn talenten wil inzetten om onze doelstellingen te realiseren krijgt de ruimte om dat te doen, ongeacht gender, leeftijd, afkomst of geaardheid.