Home Blog Mood Monitor geeft medewerkers een stem

Wekelijkse Mood Monitor geeft medewerkers een stem

Hoewel we bij a.s.r. al jaren tijd- en plaatsonafhankelijk werken, is keuzevrijheid om af en toe thuis te werken niet te vergelijken met het verplichte fulltime thuiswerken van de afgelopen maanden. We moesten opnieuw uitvinden hoe we met elkaar in contact bleven en hoe collega’s, ondanks de afstand, hun stem konden laten horen. Een wekelijkse Mood Monitor maakte dat mogelijk.

Hoe gaat het met collega's?

Normaal gesproken zien en spreken we elkaar (bijna) dagelijks en zie je op de verschillende afdelingen hoe het met de mensen en de organisatie gaat. Nu is dat anders, zeker in een grote organisatie als a.s.r. Daarom lanceerden we al snel na de lockdown een zogenaamde ‘Mood Monitor’: een wekelijkse anonieme pulsecheck met drie korte stellingen om te peilen hoe het gaat met ons werkgeluk, onze vitaliteit en onze productiviteit. 

De ‘mood van a.s.r.’ is iedere week op het Intranet terug te lezen en de ruim 300 managers van a.s.r. ontvangen wekelijks de resultaten van hun eigen team(s). Die terugkoppeling helpt medewerkers en leidinggevenden om de dialoog met elkaar aan te gaan over werken tijdens de coronapandemie. Daarnaast helpt het de HR-afdeling bij het maken van passend (HR-)beleid en ontwikkelaanbod. De respons overtrof vanaf dag één de verwachtingen en nam in de loop der weken alleen maar verder toe. Inmiddels ligt de respons per week op 2.500: zo’n 60% van alle medewerkers! Daardoor hebben we een goed beeld van hoe het in deze periode met collega’s gaat.

Werkplezier en teamgevoel blijven sterk aanwezig

Met betrekking tot ons werkgeluk zien we dat het teamgevoel ondanks de afstand sterk aanwezig blijft. Gemiddeld beoordelen medewerkers dit met een 8,0. Liefst 70% van de medewerkers waardeert het teamgevoel in deze periode met een 8 of hoger. Toch gaf één op de vijf medewerkers aan thuis veel minder voldoening uit het werk te halen dan toen we nog naar kantoor konden. Dat was een van de redenen om vanaf 2 juni de mogelijkheid te bieden om op vrijwillige basis weer af en toe naar kantoor te komen voor overleg of om elkaar te ontmoeten. Natuurlijk met een beperkte bezetting en extra maatregelen om medewerkers in staat te stellen zich veilig door het kantoor te bewegen.

Het gemis van fysiek contact leeft overigens vooral onder medewerkers jonger dan 35 jaar, die in deze tijd structureel minder teamgevoel, werkvoldoening en steun van hun manager ervaren dan oudere generaties. Hoewel we ons bij a.s.r. bewust zijn van de verschillende wensen en behoeften van verschillende generaties, hadden we vooraf niet kunnen bedenken dat voor deze groep medewerkers het thuiswerken zo fundamenteel anders zou zijn. Tegelijkertijd blijkt dat sommige medewerkers nog wat hulp kunnen gebruiken bij het werken met digitale middelen. Daar hebben we direct ons ontwikkelaanbod op afgestemd.

Direct feedback op coronamaatregelen

We handelen dus op basis van inzichten uit de Mood Monitor, maar krijgen andersom ook direct feedback op communicatie en beleid. Zo zagen we het saamhorigheidsgevoel en de bedrijfstrots groeien na een live-event waar CEO Jos Baeten vanuit zijn huiskamer onze 4.000 medewerkers toesprak en vragen beantwoordde. Ook merkten we een groot vertrouwen in het coronabeleid van a.s.r. nadat RvB-lid Ingrid de Swart de medewerkers via een live-event vertelde over de getroffen veiligheidsmaatregelen bij geleidelijke terugkeer naar kantoor. Op die manier krijgen we direct bevestiging dat de dingen die we doen ook echt werken.

Productiviteit stijgt terwijl ziekteverzuim daalt

Een ander opvallend inzicht was dat zowel de productiviteit als de klanttevredenheid de afgelopen periode zijn gestegen. Terwijl bij veel medewerkers en managers drie maanden geleden nog het idee leefde dat meer dan twee dagen per week thuiswerken ten koste gaat van een goede samenwerking, teamgevoel en productiviteit. Zij hebben nu zelf ervaren dat fysieke afstand dit alles niet in de weg hoeft te staan en zelfs kan bevorderen.

Zelfs het ziekteverzuimpercentage is sinds het thuiswerken aanzienlijk gedaald. Dit staat in schril contrast met het landelijk ziekteverzuim op dit moment. Het aandeel medewerkers dat zich het hele jaar nog niet heeft ziekgemeld is dit jaar zes procentpunten lager dan vorig jaar in dezelfde periode. Het thuiswerken draagt daar waarschijnlijk aan bij.

a.s.r. Mood Monitor
Luisteren naar medewerkers belangrijker dan ooit

De trend om overwegend thuis te werken is mogelijk onomkeerbaar. Dat is in veel opzichten verrijkend, maar brengt ook nieuwe zorgen en uitdagingen met zich mee. Zo geeft 44% van de medewerkers aan meer werkdruk te ervaren dan in de eerste weken thuiswerken en vinden twee op de vijf medewerkers het lastig om nog voldoende tijd vrij te maken voor informeel contact met collega’s. En 21% geeft aan een behoorlijke drempel te voelen om weer een keer naar kantoor te komen. 

De Mood Monitor laat ook zien dat de zorgen over de coronapandemie en de gevolgen daarvan de afgelopen weken wat toenamen: niet zo vreemd nu de maatregelen versoepelen en de economische en maatschappelijke gevolgen in toenemende mate zichtbaar worden. Voorlopig wordt het dus alleen maar relevanter om te luisteren naar medewerkers en blijft het belangrijk om te volgen hoe het sentiment zich ontwikkelt. Dat blijven we dan ook zeker doen.

Jolanda Sappelli, directeur Human Resources Directeur Human Resources