Home Blog Goed leiderschap, wat is dat eigenlijk?

Goed leiderschap, wat is dat eigenlijk?

Goed leiderschap is een vaardigheid die veel mensen graag onder de knie willen hebben en waar we ook bij a.s.r. veel aandacht voor hebben. Maar wat is dat eigenlijk? Bestaat er wel een norm of meetlat waar je jezelf mee kunt vergelijken, om te zien of jouw leiderschap goed is, of goed genoeg? In deze blog licht Marianne Hijman, Adviseur Strategie & Beleid HR Development, toe wat een goede leider volgens haar nodig heeft en hoe we dit bij a.s.r. terugzien.

Steeds vaker hoor ik om mij heen: ‘Dat vraagt goed leiderschap!’. Binnen organisaties, het kabinet, de BV Nederland en in de vele talkshows op tv die ontwikkelingen en gedrag analyseren. Soms gaat het over persoonlijk leiderschap: jezelf kennen en mee kunnen bewegen met wat je omgeving van je vraagt. En soms gaat het over leiderschap om anderen in beweging te zetten. Wat mij betreft kan het één niet zonder het ander, en kan een goede leider het dus allebei. Daarvoor is een aantal eigenschappen in mijn ogen een must.

1. Aanpassingsvermogen

Een goede leider kan zich continu aanpassen aan de situatie, de mensen om zich heen en de beschikbare middelen. En dat alles onder tijdsdruk en beperkte invloed. Dat vraagt om aanpassingsvermogen, wendbaarheid en nieuwsgierigheid om steeds weer mee te bewegen in alle veranderingen die op mensen, teams, organisaties en de wereld afkomen. Wil jij werken aan je wendbaarheid? Kijk dan eens naar hoe je omgaat met nieuwe situaties en hoe je zaken nu, op basis van ervaringen uit het verleden, anders aanpakt. Reflecteer, vraag om feedback en verander af en toe van stijl in hoe je de dingen aanpakt.

2. Lef, openheid en kwetsbaarheid

Goed leiderschap kenmerkt zich voor mij ook door een goede portie lef. Het lef om rustig te blijven onder druk en dat ook uit te stralen, en om duidelijk te zeggen waar het op staat. Maar ook om eerlijk te zijn, naar anderen én naar jezelf. Om kwetsbaarheid te tonen, open te staan voor feedback en jezelf uit te dagen om te blijven leren, fouten te maken en dit te delen met de mensen met wie je samenwerkt. Alleen als je jezelf open en kwetsbaar durft op te stellen, kun je zelf blijven groeien en anderen in beweging zetten. Je kent ze vast wel, de mensen tegen wie je opkijkt of bewondert om deze eigenschap. Wie is dit voor jou en wat zou je van hem of haar kunnen leren?

3. Aanzetten tot actie

In situaties waar leiderschap gevraagd wordt, moet je vaak iets voor elkaar krijgen met elkaar. Dat vraagt iets van het persoonlijk leiderschap in ieder van ons. Niet alleen kijken naar een ander of wachten op een ander. Neem de regie en pak ook jouw rol om de klus te klaren. Een goede leider kan daar weer in ondersteunen door te zorgen dat iedereen weet wat het doel is en daar een passende rol in kan spelen. En dat iedereen goed tot zijn of haar recht komt, gehoord wordt en zichzelf kan zijn. Dat betekent soms ook met respect afscheid nemen van mensen die niet kunnen of willen bijdragen aan dat doel of impopulaire besluiten nemen. En daar komt lef dan weer goed bij van pas.

Leiderschap bij a.s.r.

Ik vind het mooi dat veel van wat ik hierboven benoem terugkomt in de manier waarop we bij a.s.r. met elkaar willen samenwerken. Zo delen we dilemma’s en bespreken we tegenstrijdige belangen, meningsverschillen, nieuwe vragen en fouten open met elkaar. We zetten wederzijds begrip, respect en waardering centraal. We geven elkaar ruimte voor dialoog en reflectie, geven duidelijke kaders en we doen. Lukt dat altijd? Dat denk ik niet, maar we streven er wel naar met elkaar. Het vraagt continu aandacht, reflectie en persoonlijke ontwikkeling van ons allemaal.

Leiderschap van vandaag is complex, groots en niet makkelijk te vangen in een definitie of vinkenlijstje. Zo zijn er met mij nog heel veel andere meningen en gedachten. En dat is goed! Het is belangrijk om vanuit verschillende perspectieven naar een thema te blijven kijken en elkaar daarop te challengen. Dan houden we elkaar scherp, staan we open voor verandering en komen we uiteindelijk verder met elkaar. Ook dat is voor mij goed leiderschap.

Ook werken bij a.s.r.?
Bekijk onze vacatures
Marianne Hijman HR Manager