Fuat Fidanci
Accountmanager Schade
Home Verhalen ‘Ik wil a.s.r. een nog mooiere plek maken’

‘Ik wil a.s.r. een nog mooiere plek maken’

Naast zijn werk als Accountmanager Schade maakt Fuat Fidanci zich hard voor een a.s.r. waar alle medewerkers zichzelf kunnen zijn, gelijkwaardig worden behandeld en de ruimte krijgen om hun unieke talenten in te zetten. ‘Ons verhaal over diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie moeten we met allemaal samen schrijven. Dat kan alleen als we een omgeving creëren waarin we de dialoog durven en willen aangaan.’

Een mooiere plek

‘Op de middelbare school in Zeist was ik de enige jongen met een migratieachtergrond in de klas, waardoor ik vaak dingen moest uitleggen. Waarom ik niet meeging naar de kantine tijdens de ramadan bijvoorbeeld. Het werd steeds meer automatisme om de dialoog aan te gaan over culturele verschillen, en die gewoonte nam ik later ook mee naar mijn werk. Vaak gaan we die gesprekken uit de weg, maar juist door onze verschillen bespreekbaar te maken gaan we elkaar beter begrijpen en komen we dichter tot elkaar. Dat was ook een reden om me aan te melden voor een panelgesprek over de vraag of je jezelf kan zijn bij a.s.r., georganiseerd door de werkgroep Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie. Een echte eye-opener voor mij was dat het niet alleen gaat over culturele achtergrond, religie en geaardheid, maar bijvoorbeeld ook over karaktereigenschappen, of over hobby’s met een bepaald stigma.

Toen ik achteraf gevraagd werd om lid te worden van de werkgroep, hoefde ik daar niet lang over na te denken. a.s.r. staat midden in de maatschappij, en we hebben alle talenten en meningen van collega’s met verschillende achtergronden nodig om in te kunnen spelen op veranderingen en een goede afspiegeling te blijven van die maatschappij. Ik wil mijn achtergrond en identiteit gebruiken om a.s.r. een mooiere plek te maken, en dat kan ik vanuit de werkgroep met nog meer slagkracht doen.’

Om in te kunnen spelen op veranderingen hebben we alle talenten en meningen van collega's met verschillende achtergronden nodig.

Fuat Fidanci, Accountmanager Schade
Werkgroep Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie

‘Collega’s kunnen bij de werkgroep terecht met al hun vragen en ideeën op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Wij peilen wat er onder medewerkers speelt, adviseren het bestuur over DGI-vraagstukken en organiseren activiteiten om het bewustzijn onder medewerkers te vergroten, zoals dialoogsessies en panelgesprekken. 

We proberen het thema ook steeds vaker te laten vallen: in blogs van de leden van de Raad van Bestuur, in het personeelsblad i.p. of door regenboogijsjes uit te delen tijdens Pride Amsterdam. DGI staat hoog op de agenda bij de beleidsmakers, en het onderwerp leeft bij medewerkers. We merken dat wat we doen, verschil maakt. Maar we hebben nog stappen te zetten.’

Gerelateerde vacatures
In gesprek over verschillen

‘Zelf voelde ik me vanaf dag één thuis bij a.s.r. Ondanks de grootte is a.s.r. een familiair bedrijf, en ik ervaar geen moeite om mijzelf uit te spreken en duidelijk te zijn over wat ik denk. Dus als er zaken zijn waar ik me niet prettig bij voel, durf ik ze bespreekbaar te maken. Maar voor sommige collega’s is dat moeilijker. Voor hen wil ik een omgeving creëren waar we het gesprek aangaan en elkaars intenties proberen te begrijpen. Waar het oké is als we het niet met elkaar eens zijn en dat ook niet als voorwaarde stellen om naar elkaar te luisteren. En waar het niet als een persoonlijke aanval wordt gezien als je wordt aangesproken op gedrag wat iemand anders niet fijn vindt. Dat gebeurt nu eenmaal met zo’n grote diversiteit aan mensen binnen ons bedrijf, en het is juist een kans om van elkaar te leren.’

a.s.r. en diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie
Bij a.s.r. geloven we dat verschillen ons sterker en beter maken en staan we voor gelijke kansen voor iedereen. Daarom hebben we een ambitieus beleid op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie en gaan we zo objectief mogelijk te werk in onze werving, selectie, interne doorstroom en promotie.


Verhalen van andere collega's