{ "slides": [ { "image": "/-/media/images/werkenbijasr/hoofdpagina/headerbanners-november-2021/audit-en-compliance/werken-bij-asr-vacatures-in-utrecht-audit-compliance.jpg?mw=1440&hash=B77A75DCB6997A356F4A9F6BDACCACDC" ,"mobileImage": "/-/media/images/werkenbijasr/hoofdpagina/headerbanners-november-2021/audit-en-compliance/nieuw-mobiel/werken-bij-asr-vacatures-in-utrecht-compliance-mobiel.jpg?mw=900&hash=4B97882983583D191A885C8FEC0689FC" ,"title": "Zorgen voor de betrouwbaarheid en integriteit van a.s.r." ,"button": { "label": "Bekijk onze vacatures", "href": "/vacatures", "target": ""} ,"hideTitleOnMobile": true }, { "image": "/-/media/images/werkenbijasr/hoofdpagina/headerbanners-november-2021/audit-en-compliance/werken-bij-asr-vacatures-in-utrecht-audit-compliance-2.jpg?mw=1440&hash=19C8EFC213C19312AB224C57CF2B6C09" ,"mobileImage": "/-/media/images/werkenbijasr/hoofdpagina/headerbanners-november-2021/audit-en-compliance/nieuw-mobiel/werken-bij-asr-vacatures-in-utrecht-audit-compliance-mobiel-2.jpg?mw=900&hash=012829880148D64B98C32647745A1477" ,"hideTitleOnMobile": true }, { "image": "/-/media/images/werkenbijasr/hoofdpagina/headerbanners-november-2021/audit-en-compliance/werken-bij-asr-vacatures-in-utrecht-audit-compliance-3.jpg?mw=1440&hash=87D83636843D9F6003DF0E76F978D460" ,"mobileImage": "/-/media/images/werkenbijasr/hoofdpagina/headerbanners-november-2021/audit-en-compliance/nieuw-mobiel/werken-bij-asr-vacatures-in-utrecht-audit-compliance-mobiel-3.jpg?mw=900&hash=B239EAF6F96A9B5651EEFB98D6257745" ,"hideTitleOnMobile": true } ] }

Audit en Compliance

a.s.r. heeft als financiële dienstverlener te maken met allerlei regels. De afdelingen Audit en Compliance helpen als onafhankelijke partijen de verschillende bedrijfsonderdelen met het beheersen van mogelijke risico's. Denk hierbij aan wet- en regelgeving, ethische normen en eigen gedragscodes. Want betrouwbaarheid en integriteit staan hoog op de agenda van a.s.r. Niet voor niets zie je dit terugkomen in de marketing van a.s.r. We willen bijvoorbeeld niet investeren in kinderarbeid, wapenhandel en  tabaksindustrie.

Vrijblijvend koffie drinken met een recruiter?
Neem contact op
Audit

Complexe materie begrijpelijk maken, dat doe je bij de afdeling Audit. Je voert onderzoeken uit naar de financiële risico’s en met verschillende modellen bereken je markt- en/of verzekeringstechnische risico’s. Aan de hand daarvan geef je een onafhankelijk oordeel over governance-, risico-, en interne beheersingsprocessen. Op die manier ondersteun je samen met je collega's het management bij het behalen van de ondernemingsdoelstellingen.

Wat je doet

De meest voorkomende werkzaamheden die de afdeling uitvoert zijn:

 • Operational audits naar:
  • de kwaliteit van de beheersing van processen, 
  • afdelingen en/of projecten inclusief de betrouwbaarheid van de daartoe benodigde financiële en niet-financiële informatie, 
  • naleving van relevante wet- en (externe en interne) regelgeving; 
 • IT-audits naar de opzet en inrichting van IT governance en naar de beheersing van de IT processen en -systemen. 
Vacatures in dit vakgebied
Compliance

De afdeling Compliance ziet toe op een integere en beheerste bedrijfsvoering en bewaakt de reputatie van a.s.r. De kaders hiervoor zijn zowel de wet- en regelgeving, ethische normen en de eigen normen van a.s.r., zoals bijvoorbeeld de gedragscode. De hoofdtaak van het team is het ondersteunen bij het beheersen van (mogelijke) compliance risico's.

Wat je doet

De werkzaamheden zijn ingedeeld in 5 thema’s:

 • Personeel: onderwerpen zoals betrouwbaarheid, vakbekwaamheid, het tegengaan van belangenverstrengeling en andere zaken die zijn uitgewerkt in de gedragscode. 
 • Cliënt: regels rondom cliëntacceptatie (met wie wil a.s.r. zaken done) en regels ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme. 
 • Distributiepartners: alle compliance risico's die te maken hebben de acceptatie, het beheer en de beëindiging van de relatie met een bemiddelaar, adviseur en gevolmachtigd agent. 
 • Financiële dienstverlening: je kan hierbij denken aan de zorgplicht die a.s.r. heeft, het product acceptatie en review proces (PARP), verplichte gegevensuitwisseling met de overheid en de mededingingsregels. 
 • Organisatie: je kan hierbij denken aan de uitbesteding van bedrijfsprocessen aan andere bedrijven, de omgang met persoonsgegevens (privacy), de afhandeling van (interne) incidenten, de omgang met bedrijfs- en koersgevoelige informatie, governance en vergunningsvereisten. 

Verhalen van collega's