Home Blog Climate Risk Monitor geef inzicht in klimaatrisicos

Climate Risk Monitor geeft inzicht in klimaatrisico's

Hitte, droogte, overstromingen en extreme neerslag. Deze vier klimaatrisico’s bracht Marco van der Spank, onderzoeker bij a.s.r. real estate, met hulp van drie collega’s in kaart met een zelf ontwikkelde tool: de Climate Risk Monitor. ‘Een klimaatrisico kan grote schade tot gevolg hebben.’

Bij investeringsrisico’s wordt vaak gedacht aan risico’s op het gebied van de koers of rente. Maar ook klimaatrisico’s horen in dit rijtje thuis. De laatste jaren is daar steeds meer aandacht voor, ook bij de investeerders van a.s.r. real estate. Onderzoeker Marco van der Spank: ‘Een klimaatrisico kan grote schade tot gevolg hebben, denk aan panden van vastgoed die waterschade opliepen tijdens de overstromingen in Limburg.’ Samen met twee Geografisch Informatie Systeem (GIS)-experts en een sustainability manager bracht Marco de klimaatrisico’s in beeld. Met een eigen ontwikkelde tool lopen zij hiermee voor op de verplichting om investeerders op termijn dit soort inzichten te geven. Iets wat de Sustainable Finance Disclosure Regulation, onderdeel van duurzame wetgeving vanuit de EU, voorschrijft.

De tool, de Climate Risk Monitor (CRM), toont vier klimaatrisico’s voor vastgoed: hitte, droogte, overstromingen en extreme neerslag. Dit gebeurt op basis van data uit de Klimaateffectenatlas, die uit 53 kaarten bestaat, en voornamelijk gebruikt wordt door het KNMI. ‘Dat is een soort Google Maps. Wij hebben daar de kaarten uit gefilterd die voor vastgoed belangrijk zijn.’ Zo is er een kaart die laat zien welke gebieden meer risico lopen op hittestress. ‘Je kunt je wel voorstellen dat dit dichtbebouwde gebieden zijn waar de warmte lang blijft hangen.’ Een andere kaart toont waar eens in de zoveel tijd een verhoogde kans is op overstromingen.

Interactieve kaarten

De CRM combineert deze klimaatkaarten met geo-data van de vastgoedportefeuilles van a.s.r. Met als resultaat interactieve kaarten, die een beeld geven van de risico’s voor alle vastgoed­­objecten en agrarische gronden van Real Estate. ‘Op een kaart gaan klimaatdata veel meer leven dan in een tabel of tekst. In één oogopslag zie je welke gebieden risico lopen – en welke niet.’ De tool bleek een inspiratiebron voor de DGBC: de netwerkorganisatie voor duurzaam bouwen en vastgoed startte een sectorbrede werkgroep, met de CRM als een van de uitgangspunten. Zo werd kennis over klimaatrisico’s sectorbreed gebundeld, waarmee Marco en z’n collega’s de CRM weer konden uitbreiden en verbeteren. ‘Nu kunnen we al ons vastgoed in de tool een eigen score geven: de omgevingsscore. Hoe hoger de score, des te hoger het klimaatrisico.’

Groen dak

Naast de omgevingsscore krijgen alle panden van Real Estate dit jaar nog een gebouwscore, waar de DGBC samen met financiële instellingen, kennisinstituten, adviseurs en overheden aan werkt. ‘Die score laat zien hoe goed een gebouw is opgewassen tegen klimaatrisico’s. Een pand met een souterrain of parkeerkelder krijgt bijvoorbeeld minpunten, omdat bij wateroverlast de kans op schade groter is. Andersom zijn er pluspunten te halen voor gebouwen die bijvoorbeeld een groen dak hebben, om zo hittestress te voorkomen.’ Zo’n groen dak valt volgens Marco onder ‘mitigerende maatregelen’: zaken die Real Estate aan een gebouw kan aanpassen, om de kans op klimaatrisico’s te verkleinen. Zo geeft de CRM niet alleen inzicht in klimaatrisico’s, maar biedt de tool ook aanknopingspunten voor het verkleinen daarvan bij bestaande bouw en nieuwbouw. ‘Zo houden we ons vastgoed aantrekkelijk voor gebruikers en de samenleving. Want alleen dan kunnen we spreken van duurzame waardeontwikkeling van vastgoed, waarmee we rendementen voor de lange termijn kunnen garanderen.’

Floor Meijs