Home Blog a.s.r. viert Utrecht Pride

a.s.r. viert Utrecht Pride

Op zaterdag 1 juni vond Utrecht Pride plaats. Ook a.s.r. collega’s waren aanwezig. Zichtbaar jezelf, het lhbtiq+ netwerk van a.s.r., organiseerde een evenement om de botenparade te bekijken. Zo’n 80 collega’s waren erbij.

Het is voor het eerst dat a.s.r. aanwezig is bij Utrecht Pride. Bij Utrecht Pride draait het om het vieren van liefde – liefde voor jezelf, voor anderen, voor iedereen. Pride is er om aandacht te besteden aan de emancipatie en acceptatie van de lhbtiq+ gemeenschap. Deelname was het initiatief van Zichtbaar jezelf, het lhbtiq+ netwerk van a.s.r. dat begin dit jaar werd opgericht. Een van de redenen voor het opzetten van dit netwerk was het lidmaatschap van a.s.r. aan Workplace Pride, een organisatie voor het verbeteren van gelijkwaardigheid en inclusie op de werkvloer. Mede met deze deelname en de aanwezigheid bij Utrecht Pride wil Zichtbaar jezelf onderstrepen dat iedereen erbij hoort en er mag zijn.

Want bij a.s.r. geloven we dat verschillen ons sterker en beter maken en staan we voor gelijke kansen voor iedereen. We streven naar een inclusieve cultuur, waarin verschillen worden erkend, gewaardeerd én benut. Juist door ons bewust te zijn van diversiteit in gender, leeftijd, geloofsovertuiging, fysieke en mentale mogelijkheden, achtergrond en geaardheid.

Zichtbaar jezelf is het netwerk binnen a.s.r. voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse en queer (lhbtiq+) collega’s. Dit netwerk is er voor iedere collega die zich betrokken of verbonden voelt met deze doelgroep. Dit kan zijn vanuit interesse, het steunen van collega’s of bijvoorbeeld het hebben van een lhbtiq+ familielid.

Tim Beugeling, bestuurslid Zichtbaar jezelf, was medeverantwoordelijk voor het evenement voor collega’s. Tim: ‘Ik ben supertrots dat we als a.s.r. aanwezig zijn bij Utrecht Pride en we dit als netwerk binnen een half jaar hebben kunnen realiseren. Het is mooi om te zien dat er zoveel collega’s zijn gekomen. Het toont de diversiteit binnen onze organisatie, diversiteit die er mag en moet zijn en die je door heel het bedrijf ziet. Van helemaal bovenin tot helemaal onderin en iedereen daartussen. Ik geloof dat we door zichtbaar verschillend te zijn, samen gelijkwaardig kunnen zijn.’

Ook Willem van den Berg, COO Life en lid van de Management Board, was aanwezig en vertelt waarom deelname zo belangrijk is. Willem: ‘Ik vind het geweldig dat we dit als a.s.r. doen voor collega’s. Mensen vinden het belangrijk om zichzelf te kunnen zijn op het werk, dat zie je wel aan de opkomst hier. En het ís ook belangrijk om jezelf te kunnen zijn op de werkvloer, want als je jezelf moet verbergen, kom je niet tot je recht. Pride is een platform om de diversiteit te vieren, om te laten zien dat het niet uitmaakt op wie je verliefd bent of hoe je eruitziet, maar dat alles mag. Dat we dat als werkgever onderstrepen is heel belangrijk.’