Blog 5 tips om je persoonlijk leiderschap te vergroten

5 tips om je persoonlijk leiderschap te vergroten

De gouden tip voor het vergroten van je persoonlijk leiderschap: kijk eens wat vaker in de spiegel! Dat zegt Marianne Hijman, Adviseur Beleid & Strategie HR Development. Want door in de spiegel van jezelf en je omgeving te kijken, zie je welk gedrag je helpt om het beste uit jezelf en je omgeving te halen en welk gedrag je beter kunt aanpassen.

Voordat ik je meeneem in wat je zelf kunt doen, staan we nog even stil bij wat persoonlijk leiderschap ook alweer is. Wat mij betreft komt het neer op het beste uit jezelf en de samenwerking met de mensen om je heen willen halen. Dat doen we bij a.s.r. op basis van de vier D’s: Duidelijke kaders geven en vragen, Dialoog voeren, Dilemma’s bespreken en Doen! Deze vijf tips helpen je op weg.

1. Duidelijke kaders

Veel van wat je doet zijn gewoontes waar je je niet altijd meer even bewust van bent. Een aanname is daardoor zo gedaan. Bijvoorbeeld bij het maken van afspraken. Vul jij voor een ander in wat hij of zij van jou verwacht? Of vraag je duidelijke kaders en maak je samen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) afspraken? Door jezelf regelmatig de vraag te stellen ‘weet ik dat of denk ik dat?’, breng je meer dialoog met je omgeving op gang en haal je het beste uit jezelf en je samenwerking met de ander.

2. Dialoog

Door al onze ervaringen uit het verleden heeft ons brein vaak snel een oordeel klaar bij een situatie, persoon of vraagstuk. Dat is een natuurlijke reactie en goed om van jezelf te weten. Om de samenwerking te versterken is het soms nodig om die eerste impuls te parkeren en om te zetten in nieuwsgierigheid. Zeker als het je belemmert in een samenwerking, bijvoorbeeld omdat iemand een heel andere werkwijze of andere ideeën heeft dan jij. Oordeel niet meteen, maar stel vragen om het standpunt van de ander te begrijpen. Na een goed gesprek kunnen jullie nog steeds recht tegenover elkaar staan, maar is er waarschijnlijk wel meer begrip en respect voor elkaar. Probeer het eens, het levert vaak hele waardevolle gesprekken op!

3. Dilemma's delen

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder!’ Af en toe de hulpvraag stellen of je dilemma’s met een ander delen geeft antwoorden waar je zelf wellicht niet op was gekomen. Daarnaast verruimt het je denkwijze en verbreedt het je kijk op het vraagstuk of dilemma. Zoek dus vaker iemand op om even mee te overleggen, ook al heb je misschien al een oplossing voor een vraagstuk. Laat je verrassen door een andere kijk en wie weet kom je wel tot een nog betere oplossing.

4. Doen!

Werken aan je persoonlijk leiderschap vraagt lef en energie. Het is namelijk niet makkelijk om je (automatische) gedrag aan te passen. Een verandering in je gedrag kost tijd en begint met het uitspreken van een doel. Pas met een doel, lef en doorzettingsvermogen kun je jouw patroon doorbreken. Mijn advies is daarom: visualiseer en beschrijf je doel, houd dat goed voor ogen en begin met vallen en opstaan.

5. Kijk in de spiegel

De belangrijkste tip? Kijk regelmatig in de spiegel en reflecteer op je gedrag. Bijvoorbeeld door jezelf een aantal vragen te stellen:

  1. Ben ik met de juiste dingen bezig en doe ik dat goed?
  2. Ervaar ik de samenwerking met mijn collega’s als prettig, constructief en efficiënt?
  3. Wat gaat goed en wat kan beter?
  4. Hoe gaat het mijn ontwikkeldoelen?
  5. Waar kan ik nog verder mee aan de slag? 

Aan de hand van jouw specifieke ontwikkeldoelen kun je hier nog veel meer aan toevoegen.

Deze zelfreflectie geeft je een eerste beeld van jezelf en je ontwikkeling op het gebied van persoonlijk leiderschap, maar dit beeld komt niet altijd overeen met de praktijk. Het is daarom zinvol om ook regelmatig je omgeving om feedback te vragen. Feedback van een diverse groep mensen die jou goed kent, kan je waardevolle inzichten en tips opleveren om je verder te ontwikkelen.

Bevalt het wat je in de spiegel ziet? Hou het dan vast! En wil je soms liever iets anders zien, ga er dan mee aan de slag. Met drive en wilskracht kun je een groot deel van je gedrag beïnvloeden en veranderen. Dat kost energie en moeite, maar moeite blijven doen loont!

a.s.r. en leiderschap
Bij a.s.r. vinden we leiderschap erg belangrijk. Niet alleen van leidinggevenden, maar van iedereen. De manier waarop we binnen a.s.r. met elkaar omgaan past hier bij: we delen dilemma’s die we in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Tegenstrijdige belangen, meningsverschillen, nieuwe vragen en fouten bespreken we open met elkaar. Hiërarchie mag hierbij geen rol spelen. Het uitgangspunt is daarbij dat we elkaar helpen en van elkaar leren en samen werken aan een oplossing. We geven elkaar daarbij ruimte voor dialoog en reflectie. We stellen vragen en luisteren, zonder meteen te oordelen. We geven en vragen duidelijke kaders van waaruit we werken en we leggen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. We doen. We zijn geen praatclub maar we ondernemen actie.

Marianne Hijman HR Manager