Jolien Tholen
Plaatsvervangend bestuurssecretaris
{ "menu": { "text": "Menu" } } { "searchBar": { "placeholder": "Doorzoek de site", "buttonText": "Zoeken", "formAction": "/zoekresultaten" } }

Bouwen aan een inclusievere organisatie. #Joliendoethet

Jolien Tholen zet zich naast haar functie als plaatsvervangend bestuurssecretaris actief in voor diversiteit en inclusie binnen a.s.r. ‘Diversiteit is meer dan een project of een hot topic. Het is iets van alle tijden en een thema dat ons allemaal raakt.’

Niet alleen maar Nederlands

Ik ben geadopteerd uit Sri Lanka en opgegroeid in Tiel, dus ik ben in zekere zin al mijn hele leven bezig met inclusie. Op werkplekken, in onderwijsinstellingen, thuis en in vriendengroepen. Ik ben in een Nederlands gezin opgegroeid, maar voel me niet alleen maar Nederlands. En daar word ik nog best vaak mee geconfronteerd. Door mijn sociale achtergrond kan ik me in discussies over diversiteit inleven in verschillende perspectieven en opvattingen. Daarnaast is mijn zus al meer dan 10 jaar actief op het gebied van Diversiteit en Inclusie in de VS, waardoor ik veel over het onderwerp heb meegekregen en geleerd. Al die ervaringen hebben bijgedragen aan mijn passie om een organisatie inclusiever te maken.

Toen ik voor het eerst bij a.s.r. binnenkwam, viel me gelijk de open omgeving op. Een warme sfeer met veel behulpzame collega's. De populatie van a.s.r. is (nog) niet heel zichtbaar divers, maar we staan open voor verschillen. Toch worden er weleens grapjes gemaakt die onbedoeld een negatief effect hebben op mij, bijvoorbeeld over huidskleur. Niet bewust, maar het gebeurt wel. Mensen zijn van nature geneigd om positieve vooroordelen te hebben over mensen die op ons lijken, en negatieve vooroordelen over mensen die anders zijn. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij je eigen onbewuste vooroordelen en kritisch te kijken naar hoe ze je denken en handelen beïnvloeden. Met dat in mijn achterhoofd ben ik me in het Diversiteits- en Inclusiebeleid van a.s.r. gaan verdiepen en een actieve rol gaan vervullen in de werkgroep Diversiteit & Inclusie.

Bouwen aan een inclusievere organisatie

Toen we met de werkgroep aan het project begonnen, hadden we al veel ideeën voor concrete acties om a.s.r. meer divers en inclusief te maken. Maar de vraag die steeds opkwam was: hoe krijgen we de organisatie hierin mee en zorgen we dat het thema van ons allemaal wordt? De afgelopen maanden is het steeds meer een onderwerp van gesprek worden, onder andere door het thuiswerken en de wereldwijde gebeurtenissen rondom de Black Lives Matter beweging. Toen Jos Baeten, CEO van a.s.r., er in zijn interne blogs ook aandacht aan besteedde, kwam het thema helemaal in een stroomversnelling. Jos Baeten werd overspoeld door reacties van medewerkers en is met deze collega’s in gesprek gegaan over hun persoonlijke ervaringen bij a.s.r. Hij staat open voor alle kritische geluiden uit de organisatie en kijkt daarbij ook kritisch naar zichzelf, iets wat ik echt aan hem bewonder. Dat maakt hem in mijn ogen een inclusieve leider.

Diversiteit is meer dan een project of een hot topic. Het is iets van alle tijden en een thema dat ons allemaal raakt.

Een thema van ons allemaal

Ik ben ervan overtuigd dat diversiteit weinig waard is zonder inclusie. Het begint allemaal bij bewustwording over hoe onze onbewuste vooroordelen een diversere en inclusievere werkomgeving belemmeren. Vanuit die gedachte hebben we initiatieven ontwikkeld die medewerkers helpen over onbewuste vooroordelen te leren en op een verbindende manier met elkaar in gesprek te gaan. Zo kunnen teams zich inschrijven voor dialoogsessies met de ethicus van a.s.r. en leden van de werkgroep en kunnen medewerkers op ons intranet terecht voor vragen en informatie in de vorm van implicit bias tests, podcasts, artikelen en documentaires. Voor leidinggevenden wordt een training ontwikkeld over onbewuste vooroordelen en inclusief leiderschap, en binnenkort kunnen collega's zich inschrijven voor een bewustwordingssessie onder begeleiding van de werkgroep. Als werkgroep hebben we ook zo'n bewustwordingsdag mogen ervaren. De inzichten die daaruit voort zijn gekomen gun ik iedereen. We hebben elkaar op een andere manier leren kennen en daarmee een veilige plek gecreëerd om samen te werken en dingen tegen elkaar uit te durven spreken. 

Ik merk dat de initiatieven en de aandacht die er voor het thema is impact hebben. Collega’s gaan steeds gemakkelijker het gesprek met elkaar aan over onderlinge verschillen en we krijgen veel verzoeken binnen van collega’s die met diversiteit en inclusie aan de slag willen. Uiteindelijk hoop ik dat diversiteit en inclusie meer is dan een project of een hot topic. Dat we het thema omarmen als iets van ons allemaal, iets dat ons allemaal raakt. In het begin zal het misschien onwennig of ongemakkelijk voelen, want het is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Maar uiteindelijk levert een diverse en inclusieve werkomgeving meer creativiteit en innovatie op. Het draagt bij aan objectievere besluitvorming, minder verzuim en vooral een fijnere werkplek waar mensen zich echt thuis en gezien voelen. De wil is er, collega’s staan open om van elkaar te leren en de initiatieven die we hebben neergezet gaan daar zeker bij helpen. Kortom: ik heb er alle vertrouwen in.

Dit doe ik
Als plaatsvervangend bestuurssecretaris houd ik me bezig met brede bestuurlijke ondersteuning. Daaronder valt onder andere de vastlegging en opvolging van vergaderingen van het Bestuur, het Business Executive Committee en de Raad van Commissarissen, het voorbereiden van de Algemene vergadering van Aandeelhouders, het borgen van good governance en het monitoren van ontwikkelingen op het gebied van corporate governance, waaronder diversiteit. Ook ben ik betrokken bij het opstellen van het hoofdstuk over de corporate governance van a.s.r. in het jaarverslag en processen als de werving, selectie en benoeming van nieuwe bestuurders en commissarissen. Mijn persoonlijke missie is om een bijdrage te leveren aan een diverser en inclusiever a.s.r. Daarom zet ik me naast mijn reguliere taken in als een van de projectleiders van de werkgroep Diversiteit & Inclusie.