{ "slides": [ { "image": "/-/media/images/werkenbijasr/hoofdpagina/headerbanners-november-2021/het-verhaal-van-asr/werken-bij-asr-vacatures-in-utrecht-het-verhaal.jpg?mw=1440&hash=2488250BD0B5F299E98D1226F12A4DEF" ,"mobileImage": "/-/media/images/werkenbijasr/hoofdpagina/headerbanners-november-2021/het-verhaal-van-asr/nieuw-mobiel/werken-bij-asr-vacatures-in-utrecht-verhaal-van-asr-mobiel.jpg?mw=900&hash=F96A721ECCDF41F5D8242CD87C011098" ,"title": "Wij zijn hulpvaardig, doortastend en vooruitstrevend" ,"button": { "label": "Bekijk onze vacatures", "href": "/vacatures", "target": ""} ,"hideTitleOnMobile": true }, { "image": "/-/media/images/werkenbijasr/hoofdpagina/headerbanners-november-2021/het-verhaal-van-asr/werken-bij-asr-vacatures-in-utrecht-het-verhaal-2.jpg?mw=1440&hash=A80E3CE15A93BE303D99BE887B433D33" ,"mobileImage": "/-/media/images/werkenbijasr/hoofdpagina/headerbanners-november-2021/het-verhaal-van-asr/nieuw-mobiel/werken3.jpg?mw=900&hash=6F9DDD60A4F68B930A43DADD699035E2" }, { "image": "/-/media/images/werkenbijasr/hoofdpagina/headerbanners-november-2021/het-verhaal-van-asr/werken-bij-asr-vacatures-in-utrecht-het-verhaal-3.jpg?mw=1440&hash=BE8AC2F4AEC9EA2FEE646C367EF55B01" ,"mobileImage": "/-/media/images/werkenbijasr/hoofdpagina/headerbanners-november-2021/het-verhaal-van-asr/nieuw-mobiel/werken-bij-asr-vacatures-in-utrecht-verhaal-asr-mobiel-3.jpg?mw=900&hash=61555A5AAB5652706422C31458656C0C" } ] }

Over a.s.r.

Het bestaansrecht van a.s.r. is mensen helpen. 

We helpen klanten bij het samen delen van risico’s en het samen opbouwen van vermogen voor later. We zijn pas tevreden als de klant vindt dat hij goed is geholpen door a.s.r. en als de financieel adviseur vindt dat a.s.r. de juiste service biedt en goede producten en diensten. Wij willen een verzekeraar zijn waar klanten op kunnen vertrouwen, een stabiele financiële instelling, een mensgerichte werkgever en een waardevolle deelnemer aan de maatschappij. 

Wij

We doen ons werk vanuit onze kernwaarden. Die bepalen onze basishouding en zijn het kompas voor ons gedrag. Dit zijn onze kernwaarden:

Ik ben hulpvaardig
 • Ik luister met aandacht, denk na en help vervolgens de klant
 • Ik ben benaderbaar en kan helpen vanuit mijn kennis, ervaring en inzet
 • Ik help collega's en vraag hulp, omdat we samen de klant kunnen helpen
 • Als iets niet past binnen ons beleid ben ik daarover duidelijk en kijk ik of ik collega's op een andere manier kan helpen 
Ik denk vooruit
 • Ik leef me in en denk vooruit om klanten en collega's te helpen
 • Ik help proactief
 • Ik blijf mezelf en mijn vakmanschap ontwikkelen en ben nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen
 • Ik durf anders te denken, vernieuwend
Ik handel doortastend
 • Ik ben alert en scherp op de inhoud en het proces en kom met oplossingen
 • Ik bedenk oplossingen, stem af en ga door
 • Ik kom mijn afspraken naar klanten, adviseurs en collega's na
 • Ik realiseer
De klant

Onze klanten ervaren dagelijks de goede service, het vakmanschap, onze positieve houding en maatschappelijke betrokkenheid; onze kernkwaliteiten.

Onze klanten en onze omgeving ervaren dat we goed zijn in het verlenen van service, zeker als het er echt toe doet. Dat we beschikken over het vakmanschap dat nodig is voor een goede dienstverlening, zonder verspilling. Ze vinden ons nuchter, met een goede balans tussen bescheidenheid en trots. En bij alles wat we doen merken ze dat het maatschappelijk verantwoord is en of het een duurzaam karakter heeft. 

Leiderschap

Bij a.s.r. vinden we leiderschap erg belangrijk. Niet alleen van leidinggevenden, maar van iedereen. De manier waarop we binnen a.s.r. met elkaar omgaan past hier bij: we delen dilemma’s die we in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Tegenstrijdige belangen, meningsverschillen, nieuwe vragen en fouten bespreken we open met elkaar. Hiërarchie mag hierbij geen rol spelen. Het uitgangspunt is daarbij dat we elkaar helpen en van elkaar leren en samen werken aan een oplossing.

In het kader van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie staan wederzijds begrip, erkenning en herkenning, respect en waardering centraal. 

We geven elkaar daarbij ruimte voor dialoog en reflectie. We stellen vragen en luisteren, zonder meteen te oordelen. We geven en vragen duidelijke kaders van waaruit we werken en we leggen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. We doen. We zijn geen praatclub maar we ondernemen actie. 

Meer lezen over a.s.r.?