{ "menu": { "text": "Menu" } } { "searchBar": { "placeholder": "Doorzoek de site", "buttonText": "Zoeken", "formAction": "/zoekresultaten" } }

Wat maakt jou uniek?

Iedereen is anders, en dat is maar goed ook. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat verschillen op de werkvloer zorgen voor nieuwe ideeën, creatieve oplossingen en begrip voor verschillende klanten en relaties. Als je elkaar maar weet te vinden, waardeert wat de ander uniek maakt en voortbouwt op elkaars ideeën. Bruggen bouwen dus!

Van hokjes denken naar bruggen bouwen

'Hebben we genoeg medewerkers met een migratieachtergrond?' 'Hoe zit het met de verdeling tussen jong en oud?' 'Wat doen we om vrouwelijke collega's aan te trekken?' Allemaal waardevolle vragen die van tijd tot tijd zeker gesteld moeten worden, maar die ook dilemma's met zich meebrengen. Want denk je in doelgroepen, dan denk je al snel in hokjes. Oud versus jong, autochtoon versus allochtoon, man versus vrouw, wij versus zij. Terwijl diversiteit zo veel potentie heeft als die hokjes naar de achtergrond verdwijnen en we allemaal “wij” zijn. Niet door verschillen te negeren of door helemaal niet stil te staan bij de ervaringen van minderheidsgroepen, maar juist door in te zoomen op de ervaringen en eigenschappen van ieder individu. Door overeenkomsten te vinden en juist ook de verschillen binnen die hokjes te herkennen en te waarderen. 

Want een vrouw is niet alleen een vrouw, en een jong persoon is niet alleen maar jong. We worden gevormd door al onze eigenschappen en ervaringen, van persoonlijkheid en werkstijl tot competenties, studieachtergrond en interesses. Met al die kwaliteiten kunnen we elkaar verrassen en inspireren. Leren van elkaar en gebruik maken van elkaars talenten.

Bruggen bouwen, hoe doe je dat?

Om de potentie van diversiteit optimaal te benutten zijn een paar dingen nodig. Een cultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn, bijvoorbeeld, en gelegenheden om met elkaar in gesprek te gaan. Daar zijn we bij a.s.r. volop mee bezig. Zo sprak Jos Baeten, CEO van a.s.r., de afgelopen maanden persoonlijk met talloze collega's over hun ervaringen met inclusie en worden op dit moment binnen a.s.r. verschillende initiatieven ontwikkeld om teams en collega's te helpen op een respectvolle manier naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren.

Maar je kunt zelf ook al een hoop betekenen in je eigen omgeving. Het begint allemaal met openheid en oprechte interesse in elkaar. 

Wat zijn de kwaliteiten, valkuilen, werkstijlen, interesses en drijfveren van je collega’s? Hoe kun je elkaar aanvullen, en waar bots je juist? Hoe versterk je elkaar en welk onbewust gedrag geeft een ander het gevoel buitenspel te staan? Verdiep je eens in die vragen. Probeer daarbij niets zelf in te vullen, jezelf kwetsbaar op te stellen en open te staan voor kritische feedback van een ander. Moeilijk? Een training over teamwork en verschillende persoonlijkheden kan bij dat proces helpen.

Of ga eens met je team bij elkaar zitten en vraag al je collega’s om een lijst met 10 kernwaarden voor zichzelf te maken. Leg alle lijstjes naast elkaar en bespreek de overeenkomsten en verschillen. Start in tweetallen en voeg steeds groepjes samen. Zo vind je ongetwijfeld overeenkomsten tussen collega’s die op het eerste gezicht heel verschillend zijn, en verschillen met die ene collega die in alle zelfde hokjes zit als jij.

Wat maakt jou uniek?

a.s.r. en diversiteit
Bij a.s.r. geloven we dat verschillen ons samen sterker en beter maken en staan we voor gelijke carrièrekansen voor iedereen. We streven naar een inclusieve cultuur, waarin verschillen worden herkend, gewaardeerd en benut. En we sluiten niemand buiten. Iedereen die zijn talenten wil inzetten om onze doelstellingen te realiseren krijgt de ruimte om dat te doen, ongeacht gender, leeftijd, afkomst of geaardheid. Lees meer over diversiteit en inclusie bij a.s.r.

Yanniek van Dooren Communicatieadviseur