{ "menu": { "text": "Menu" } } { "searchBar": { "placeholder": "Doorzoek de site", "buttonText": "Zoeken", "formAction": "/zoekresultaten" } }
Home Blog Continu verbeteren met Agile en Scrum

Continu verbeteren met Agile en Scrum

De wereld om ons heen is sterk in beweging. Om snel te kunnen inspelen op veranderingen en zo een belangrijke speler in de markt te blijven, is flexibiliteit en wendbaarheid belangrijker dan ooit. Steeds vaker stappen teams daarom over op een agile werkwijze. Scrum Master Mark Overduin van a.s.r. vertelt over zijn ervaring met Agile en Scrum werken.

Waarom was de transformatie naar Agile werken nodig binnen de IT afdeling van a.s.r.?

‘Voor 2018 werkte IT Operations binnen a.s.r. redelijk traditioneel – en dan doel ik niet op de technieken en tools die gebruikt werden, maar traditioneel in de zin van onze organisatie, in component teams. Deze teams focussen op een component of stuk techniek, bijvoorbeeld applicaties of netwerken. Dat heeft jaren prima gewerkt, maar we beseften allemaal dat er iets moest veranderen om goed in te kunnen blijven spelen op de wensen van onze klanten, maar ook op veranderingen in de markt. Agile werken bleek voor ons het antwoord, wat we in de praktijk wilden brengen door middel van Scrum. Daarbij hebben we ook meteen de shift gemaakt van component naar feature teams. Voorheen maakten we in meerdere teams verschillende technieken, die uiteindelijk bij elkaar werden gebracht tot één product. Nu zijn we als zelforganiserend multidisciplinair team van begin tot eind verantwoordelijk voor het hele product of dienst.' 

Wat zijn de voordelen van Agile en Scrum?

‘Het belangrijkste voordeel is dat de werkwijze de effectiviteit en de productiviteit van het team verhoogt. Door duidelijk vast te stellen wat er elke dag moet gebeuren, via dagelijkse stand ups, hou je de vaart erin. Eerder werd een product geïmplementeerd als het helemaal af was. Als je dan op onvoorziene problemen stuitte of erachter kwam dat het product eigenlijk niet werkt, kostte het veel tijd om dit op te lossen. Door in kleine stapjes een product te leveren, kun je meteen mogelijke problemen signaleren en er direct op anticiperen. Bovendien kun je zo veel beter inspelen op de behoeften van de klant.’

Jij bent dus na de overgang naar Agile als Scrum Master aan de slag gegaan?

‘Dat klopt. Ik ben jarenlang actief geweest in de techniek, maar met het neerzetten van een nieuwe organisatie ontstaan er nieuwe uitdagingen – je kunt hier ook “kansen” lezen. De rol van Scrum Master leek me heel interessant. Het gaf me de mogelijkheid om mijn collega’s op andere manieren te ondersteunen dan alleen vanuit de techniek.’ 

‘Eigenlijk ben je helemaal geen “Master”, integendeel, je bent een “Servant Leader”. Of eigenlijk gewoon een Scrum Slaaf, haha. Maar zonder gekheid, je bent gelijkwaardig aan het team en jouw focus ligt op continu verbeteren. Je ondersteunt het Scrum Team, zodat dat in staat is om zo hoog mogelijke waarde te leveren aan stakeholders. En die ondersteuning uit zich in het faciliteren van Scrum events en workshops, coaching van het Scrum team en de organisatie in de werkwijze en het Agile/Scrum gedachtegoed. En, ook niet onbelangrijk, het team helpen bij het oplossen van zogenaamde “Impediments”, ofwel zaken die het team belemmeren om het Sprint doel te behalen.’ 

Het werken in Sprints, hoe ziet dat er in de praktijk uit?

‘Sprints zijn korte cyclussen van bijvoorbeeld enkele weken. Tijdens een Sprint werk je met het Scrum Team aan een nieuwe functionaliteit en die lever je aan het einde van de sprint op. De interessantste dag van een Sprint vind ik toch wel de “sprintwissel”. Dat is een dag waarop we de ene Sprint afsluiten en de nieuwe Sprint begint. We blikken dan terug op wat we opgeleverd hebben, wat goed ging of beter kan en wat de planning van de nieuwe Sprint wordt.’

Dat Agile/Scrum werkt voor IT is duidelijk, maar kan je dit ook binnen andere vakgebieden toepassen?

‘Agile kan voor iedereen werken en is zeker niet alleen bedoeld voor IT-teams. Een paar concrete voorbeelden die iedereen kan toepassen in zijn of haar dagelijks werk:

 • Maak aan het begin van de dag een lijst van taken die je wilt gaan doen.
 • Prioriteer je werkzaamheden. Maak daarbij een afweging van de kosten en
  de baten, oftewel hoe belangrijk is het en hoeveel tijd kost het je.
 • Bespreek regelmatig in het team waar iedereen zich mee bezig houdt. Vertel
  daarbij wat je hebt gedaan, wat je gaat doen en tegen welke problemen je
  aanloopt.
 • Werk in multidisciplinaire teams, zodat je minder of (liefst) geen afhankelijkheden
  hebt met andere teams. Je hoeft dan niet op derden te wachten, maar kunt het
  werk samen binnen jouw team oppakken. Ook heb je dankzij de diversiteit aan
  disciplines veel kennis in huis en krijg je als team een completer perspectief.’
Heb je nog een laatste tip voor teams die ook willen overstappen naar Agile?

‘Wat ik zeker heb geleerd is dat de overstap naar Agile werken een behoorlijke verandering in mindset is. Voor de één is het een kwestie van dagen, maar een ander heeft er maanden voor nodig om die overstap te kunnen maken. Mijn advies: geef mensen de tijd om die verandering door te maken, wees geduldig en bied hulp. Eén van de mooiste dingen om te zien is als een team “volwassen” wordt; het wil zichzelf continu verbeteren, wordt meer zelforganiserend en stuurt telkens bij. Dat geeft echt een kick!’

Mark Overduin Scrum Master